ANBI

Stichting Blue Star Holland is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent o.a. dat donaties aan Stichting Blue Star Holland tot een bepaald bedrag aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.

De belastingdienst vraagt aan ANBI’s vanaf 1 januari 2014 om een aantal gegevens te publiceren op hun website. Hieronder vind je de gegevens over onze Stichting Blue Star Holland

Naam van de instelling

Stichting Blue Star Holland

RSIN/fiscaal nummer

ANBI 815531163

Post- en bezoekadres

Beekbergerweg 25, 7371 EV  Loenen

Beschrijving van de doelstelling van de ANBI

Stichting Blue Star Holland heeft ten doel;

  • het verhogen van spiritueel bewustzijn en het bevorderen van zelftransformatie met de bedoeling om een meer vredige, liefdevolle en harmonieuze wereld te creëren;
  • het ontwikkelen van een holistische levenswijze, waardoor het volledig potentieel van het individu op alle niveaus gerealiseerd kan worden;
  • het doen van humanitaire dienstverlening en het in stand houden en verbeteren van onze natuurlijke omgeving;
  • en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het verstrekken van algemene dienstverlening, het geven van begeleiding en counseling, het organiseren van retreats, workshops, lezingen en andere activiteiten.

Hoofdlijnen van het beleidsplan

Info volgt.

Functies en namen van de bestuurders

Voorzitter: Yesudas David Cinnani
Secretaris: Gauranga Martien Hontelez
Penningmeester: Anjani Makhaisingh
Leden: Malou Hermans, Abha Jolanda Hontelez, Vivekanand Jan Keunen

Beloningsbeleid

Stichting Blue Star Holland keert geen beloningen uit.

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

Info volgt.

Financiële verantwoording

Info volgt.

Contact

Blue Star Holland
Beekbergerweg 25
7371 EV  Loenen

Postadres:
Ursula van Raesfeltlaan 26
6994BC De Steeg

[email protected]
IBAN: NL56 RABO 0119 8068 51
KvK: 09113371

LINKS

Food for thought

"Do not let your happiness depend on others. Tap into your powerful Spiritual Being and enjoy the bliss that is your very nature." - Sri Vasudeva