Wie zijn we?

“We are spiritual beings in a human experience” zegt Sri Vasudeva, de oprichter en inspiratiebron van Blue Star. We zijn spirituele wezens in een menselijke ervaring. Die menselijke ervaring kennen we allemaal. Maar met de spirituele kant van onszelf zijn we vaak minder bekend of vertrouwd. Blue Star richt zich op het ontwikkelen van deze kant van onszelf.

Missie

Volgens Sri Vasudeva ligt de sleutel tot een betere wereld bij de transformatie van het individu: Transform Yourself. Transform Your World. Zijn missie is om mensen te laten kennismaken met hun innerlijke wereld. Door de blik van buiten, van de wereld om ons heen, naar binnen te richten, ontstaat er een andere belevingswereld. Een wereld waarin meer liefde, vrede en harmonie is.

Leer van de chakra's

Om de reis naar binnen te kunnen maken, leert hij mensen gebruik te maken van de handvatten die we allemaal in ons hebben. Hierbij volgt hij de eeuwenoude leer van de chakra's of energiecentra, die verbonden zijn met alle facetten van ons leven (fysiek, mentaal, emotioneel, intellectueel, sociaal en spiritueel). Ook het zingen van mantra’s en mediteren maken deel uit van zijn spirituele discipline.

Groei in bewustzijn

Sri Vasudeva is een inspirerende leraar die een enorme verandering in mensen teweegbrengt; in de manier waarop we naar onszelf en naar de wereld om ons heen kijken. Hij spreekt op een wijze die we niet alleen begrijpen, maar diep vanbinnen ook voelen. Een contact met hem schudt het eigen bewustzijn wakker en brengt een diepe wens tot fundamentele groei in ons tot leven.

Blue Star Holland draagt het gedachtegoed van Sri Vasudeva uit via een veelheid aan activiteiten en workshops.

Contact

Blue Star Holland
Beekbergerweg 25
7371 EV  Loenen

Postadres:
Ursula van Raesfeltlaan 26
6994BC De Steeg

[email protected]
IBAN: NL56 RABO 0119 8068 51
KvK: 09113371

LINKS

Food for thought

"Whatever you feed the mind comes back to you. So feed your mind positive thoughts and the mind will become a powerful friend." - Sri Vasudeva